Hjælp til kommuner

 

 

NATURSUPPORT Kirkebakken 14, Elmelunde, 4780 Stege cvr. 38013998 BH@natursupport.dk Tlf. 25173332

NATURSUPPORT tilbyder hjælp til kommuner

 

Hvis man som myndighed ikke når at behandle ansøgninger og klager relativt hurtigt, giver det ofte endnu mere arbejde. Her er en mulig løsning.

 

Hos NATURSUPPORT er det muligt at få en midlertidig løsning på et kapacitetsproblem, så man får håndteret sine sager, uden at kvaliteten går ned. Samtidig undgås det, at der genereres flere henvendelser og rykkere om sager, der ligger på venteliste.

 

Der er hjælp at hente til alle trin i natursagsbehandlingen, frem til den endelige afgørelse, som kun kommunen har myndighed til at træffe.

 

I kan få kompetent hjælp til alle typer dispensationssager, udtalelser til planer og projekter og håndhævelse af ulovlige forhold. Hvadenten det er inden for naturbeskyttelsesloven, beskyttede sten- og jorddiger eller eventuelt bjørneklo.

 

Jeg går løsningsorienteret til sagerne og inddrager altid alle sagens parter i størst muligt omfang. Det handler om at opnå resultater på den rigtige måde.