Bag om NATURSUPPORT       

NATURSUPPORT,  Kirkebakken 14, Elmelunde, 4780 Stege,  cvr. 38013998,  bh@natursupport.dk,  Tlf. 25173332

Om NATURSUPPORT

Presset på naturen er stort. Vi skal bruge stadigt mere plads til byer, infrastruktur og produktion.  Derfor er presset på dem, der forvalter naturlovgivningen også voksende. Alle afgørelser skal kunne holde i retten.


NATURSUPPORT blev derfor skabt i 2016 for at bruge en solid erfaring med natur- og miljøjura til at hjælpe private, virksomheder og kommuner lettest igennem sagsprocesserne. Det handler om at finde holdbare løsninger, så man ikke løber ind i afslag og kedelige sager om ulovligt opført byggeri og lignende.


Bag NATURSUPPORT står Birte Hvarregaard, der er uddannet agronom fra KVL i 1986. Derefter har hun oparbejdet mange års erfaring med myndigheds- og projektarbejde fra amter og kommuner, som §3-registrant, projektleder på naturplejeprojekter og natursagsbehandler. Hun har været teamkoordinator for blandt andet spildevand, vandløb, landbrug, natur, grundvand og jordforurening.


I mange år har hun arbejdet som kommunal natursagsbehandler og har vejledt private og virksomheder med alle typer sager inden for naturbeskyttelsesloven. I 2015 bestod hun KL's miljøjurauddelse.


Hvis I vælger NATURSUPPORT, får I en konsulent, der agerer hjemmevant inden for rammerne i den offentlige administration. Og som kan sikre helheden i sagsbehandlingen fra begge sider.


Eksempler på opgaver NATURSUPPORT har løst


  • Teknisk bistand til håndhævelse af forsvunden natur (4 kommuner på Sjælland)
  • Teknisk bistand til vurderinger af konkrete beskyttede naturtyper jf forespørgselsordningen (samme steder)
  • Teknisk bistand til dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 (5 kommuner på Sjælland)
  • Registrering af ammoniakfølsom § 3-natur
  • DEVANO-overvågning for MST Nordjylland
  • Forslag til Naturstrategi og Naturhandleplan for Køge Kommune
  • Kurser i plantekendskab for kommunale medarbejdere
  • Tilsyn og teknisk bistand til håndhævelse af bjørneklobekæmpelse
  • Projektstyring af kommunale hegnings- og formidlingsprojekter