Bag om NATURSUPPORT       

NATURSUPPORT,  Kirkebakken 14, Elmelunde, 4780 Stege,  cvr. 38013998,  bh@natursupport.dk,  Tlf. 25173332

KOMPETENCER

 • botanik
 • miljøjura
 • naturbeskyttelse i samspil med planlægning, landzone m.m
 • dialog med virksomheder og borgere
 • undervisningserfaring

ANDRE FAGOMRÅDER

 • adgang i det åbne land
 • reklameskiltning
 • landskabsvurderinger
 • VVM-screeninger
 • håndhævelse, bjørneklo

Om NATURSUPPORT

Presset på naturen er stort. Vi skal bruge stadigt mere plads til byer, infrastruktur og produktion.  Derfor er presset på dem, der forvalter naturlovgivningen også voksende. Alle afgørelser skal kunne holde i retten.


NATURSUPPORT blev derfor skabt i 2016 for at bruge en solid erfaring med natur- og miljøjura til at hjælpe private, virksomheder og kommuner lettest igennem sagsprocesserne. Det handler om at finde holdbare løsninger, så man ikke løber ind i afslag og kedelige sager om ulovligt opført byggeri og lignende.


Bag NATURSUPPORT står Birte Hvarregaard, der er uddannet agronom fra KVL i 1986. Derefter har hun oparbejdet mange års erfaring med myndigheds- og projektarbejde fra amter og kommuner, som §3-registrant, projektleder på naturplejeprojekter og natursagsbehandler. Hun har været teamkoordinator for blandt andet spildevand, vandløb, landbrug, natur, grundvand og jordforurening.


I mange år har hun arbejdet som kommunal natursagsbehandler og har vejledt private og virksomheder med alle typer sager inden for naturbeskyttelsesloven. I 2015 bestod hun KL's miljøjurauddelse.


Hvis I vælger NATURSUPPORT, får I en konsulent, der agerer hjemmevant inden for rammerne i den offentlige administration. Og som kan sikre helheden i sagsbehandlingen fra begge sider.


SPECIALER

 • §-3 beskyttet natur
 • beskyttelseslinjer
 • fredninge
 • Screeninger: Natura 2000 og bilag IV-arter