Mangler du natursupport?       

NATURSUPPORT,  Kirkebakken 14, Elmelunde, 4780 Stege,  cvr. 38013998,  bh@natursupport.dk,  Tlf. 25173332


Hos NATURSUPPORT finder du hjælp til at navigere i love og regler på naturbeskyttelsesområdet.

Og det skal være til fordel for alle parter - også naturen.


Arbejder du i en kommune, hvor I i en periode har problemer med at klare sagsdyngerne på naturområdet?

Så tilbyder jeg  effektiv og kompetent sagsbehandlingshjælp.


Skal du som privatperson eller virksomhed søge kommunen om tilladelser til et projekt, der berører natur,  kan jeg også hjælpe dig. Vi kan sammen tilpasse projektet, så det tager størst muligt hensyn til reglerne. Og så du lettest muligt kan få de tilladelser, du har brug for i kommunen.


Alt arbejdet er baseret på lang erfaring fra den amtslige og kommunale naturadministration og kendskab til, hvordan naturbeskyttelsesloven spiller sammen med de andre regler i det åbne land. Og fundamentet er, at naturen er vores og skal respekteres.